Vad är en antivirvelplatta? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antivirvelplatta?

En antivirvelplatta är en speciell komponent installerad i sugledningen på överspänningstankar för att kontrollera turbulensen i en strömmande vätska. Dessa plattor är enkla i design och kontrollerar mycket effektivt vätskans hastighet och förhindrar därmed kavitation i vätskan. Antivirvelplattor används också i maskiner som innehåller strömmande vätskor såsom turbiner, pumpar och ventiler.

Kunskaper.se förklarar Anti-Vortex Plate

Inom vätskemekanik är en virvel ett turbulent flöde som måste kontrolleras för att förhindra maskinfel och skador på andra roterande delar och strukturer. En virvel är ett område som bildas i en vätska när vätskans flöde roterar runt en axellinje (antingen rak eller krökt) och vätskan strömmar i en virvlande rörelse med hög hastighet. Det är något som liknar tornados eller virvlar som skapas av snabba vindar eller ett flygplans vinge.

Antivirvelplattor hjälper till att minska hastigheten på en snabbrörlig vätska och jämna ut den till ett laminärt flöde istället för ett turbulent flöde, vilket minskar slitaget. Dessa plattor hjälper också till att förhindra kavitation (små vätskefria zoner som bubblor eller hålrum) i vätskan. Kavitation kan skapa bucklor, stötvågor och obalans i de rörliga delarna. När kavitation väl påverkar en yta tenderar den att erodera i en accelererande hastighet. Detta gör ytan utsatt för spänningskorrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg