Vad är en appurtenance? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tillbehör?

Tillbehör hänvisar till alla fysiska hjälpkomponenter som stödjer funktionen hos en rörledning under dess drift. Exempel är avlopp, ventiler, ventiler och brunnar. De kan vara placerade ovan eller under marken och kan vara benägna att korrosion.

Kunskaper.se förklarar tillbehör

Tillbehör är ofta förknippade med inre korrosion på grund av korrosionsorsakande förhållanden på insidan av en viss rörledning. Dessa tillstånd är ofta förorenande eller frätande ämnen som:

 • Svavelväte
 • Koldioxid
 • Saltsyra
 • Vatten
 • Mekanismer för att förhindra korrosion måste användas för att upprätthålla en rörlednings strukturella integritet och dess tillhörande tillbehör för att förhindra kritiska fel. Adekvata skyddsmekanismer såsom beläggningar, katodskydd (CP) och in-line inspektioner av rörledningar kan användas för att minska korrosionshastigheten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?