Vad är en aromatisk polyurea? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aromatisk polyurea?

Aromatisk polyurea är en typ av elastomer som härrör från enstegsreaktionen mellan en isocyanatkomponent och en syntetisk hartsblandningskomponent. Föreningen kallas aromatisk på grund av dess överlägsna stabilitet jämfört med andra kemiska arrangemang med samma uppsättning atomer. Aromatisk polyurea är relativt snabbhärdande och okänslig för fukt, vilket gör den till en populär ingrediens i flera typer av färger och beläggningar.

Kunskaper.se förklarar Aromatisk polyurea

Aromatisk polyurea har snabbt vunnit popularitet inom färg- och beläggningsindustrin sedan den introducerades på 1980-talet. Detta beror främst på dess många önskvärda egenskaper såsom överlägsen flexibilitet och hållbarhet, slaghållfasthet, halk- och halkbeständighet, höga hårdhet, hög draghållfasthet samt kemisk och vattenbeständighet. Dessa egenskaper gör aromatiska polyureabeläggningar idealiska för skydd av komponenter inom industri-, bostads-, marin-, fordons- och militärsektorerna för att nämna några.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?