Vad är en Asperity? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder asperity?

En asperity är en grov del av materialet. Även när material är mycket fint polerade och ser ut att vara helt släta, har de fortfarande ojämnheter på mikroskopisk nivå. Storleken på en asperitet har en mycket stark effekt på hur materialet beter sig när det kommer i kontakt med ett annat material, och kan bidra till termisk eller elektrisk sammandragningsmotstånd.

Stora sprickor kan ökar också risken för korrosion. Vissa ämnen kan fångas i urtagen i asperiteterna. Om de infångade ämnena råkar vara kemiskt reaktiva, kan de orsaka korrosion som börjar i asperiteten och sedan fortplantar sig genom hela materialet tills fel inträffar.

Kunskaper.se Explains Asperity

Osperiteter finns alltid på alla material; därför är ingen helt fri från ojämnheter. Om ett material var helt fritt från ojämnheter, skulle minskningen av energi på grund av friktion vara noll. Genom att minska antalet eller storleken på ojämnheterna minskar friktionen. När ojämnheter är stora och extremt ojämna är friktionen som uppstår när ett föremål glider över ett annat föremål stor. Komponenter som utsätts för friktion såsom roterande axlar poleras ofta för att minska mängden slitage och energiförlust. Smörjmedel kan också bidra till att minska effekten av ojämnheter har på friktionen.

Skiheter orsakar också ofullständig kontakt mellan material, vilket kan resultera i ökat motstånd mellan komponenterna. Motståndet som skapas av ojämnheter kan vara elektriskt motstånd, termiskt motstånd eller båda. Försiktighet måste iakttas vid konstruktion av elektriska kretsar eller kylflänsar för att minska storleken eller antalet ojämnheter för att säkerställa att energiförlusten på grund av motstånd är minimal.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?