Vad är en asymmetrisk syntes? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder asymmetrisk syntes?

Asymmetrisk syntes är en kemisk reaktion (eller reaktionssekvens) där ett eller flera element av kiralitet bildas i en substratmolekyl för att producera lika mängder stereoisomera föreningar. Med andra ord är det metoden att framställa kemiska föreningar via en teknik som gynnar skapandet av en stereoisomer framför en annan. Att förstå asymmetrisk syntes är viktigt när man konstruerar och producerar kemikalier.

Kunskaper.se förklarar asymmetrisk syntes

Under asymmetrisk syntes påverkar den kemiska reaktionen symmetrin hos föreningens molekyler. Sammansättningen omvandlas därför till ojämlika delar av element med strukturell dissymmetri i det påverkade centrumet. Denna reaktion involverar vanligtvis organiska föreningar som har kolatomer bundna till andra atomer eller en grupp av atomer.

Chirala föreningar används mest inom den medicinska, farmaceutiska och specialkemiska industrin. Asymmetrisk syntes är emellertid också väsentlig vid framställning av jordbrukskemikalier, smakämnen och doftämnen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?