Vad är en avloppsbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder avloppsbeläggning?

En avloppsbeläggning är den skyddande barriär som appliceras på de underjordiska rören och deras anslutande delar som transporterar hushålls-, industri- och kommersiellt avloppsvatten, regnvatten och annat avfall material från källorna till behandlingsanläggningar eller slutförvaringsområden. Beläggning appliceras för att skydda mot försämring och skador på de inre och yttre ytorna på nya och reparerade eller rehabiliterade rör, såväl som andra delar av avloppssystemet.

Kunskaper.se förklarar avloppsbeläggning

Rätt avloppsbeläggning är ett effektivt sätt att skydda de underjordiska rören, uppsamlingstankar, pumpstationer, brunnar och andra komponenter av ett avloppssystem från korrosion och andra former av nedbrytning.

Även om mer överlägsna material för avloppssystemen har utvecklats är avloppsvattnet från olika industrier, bostäder och kommersiella anläggningar som passerar genom dem fullt av frätande ämnen som kan bryta ner armerade betongrör och tankar, tegel med cementerat murbruk, förglasade lerrör, polyvinylkloridrör och andra normalt hållbara delar.

Till exempel innehåller det mesta avloppsvatten vätesulfid, som omvandlas till svavelsyra, ett frätande ämne som inte bara påverkar metaller utan även betongytor. Forskare upptäckte också att svavelväte omvandlas till svavelsyra av mikroberna som finns i avloppsvatten.

Under decennierna sedan implementeringen av avloppssystem har ett brett utbud av interna och externa skyddsbeläggningar har utvecklats för nya avloppssystem såväl som för underhåll eller rehabilitering av befintliga.

När man väljer lämplig avloppsbeläggning är det mycket viktigt att ta hänsyn till underjordiska förhållanden (frätande jord, underjordisk temperatur, etc.) som systemet kommer att utsättas för. Installationsmetod och design är också viktiga överväganden vid val av avloppsbeläggning. Till exempel kräver böjda rör beläggning som har flexibiliteten att motstå sprickbildning eller avflagning på de böjda platserna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?