Vad är en Backer Rod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stödstång?

Detta är en utrustning som används tillsammans med tätningsmedel för att täta sprickor, fogar och luckor som är bredare än en kvartstum. Det används av byggare och entreprenörer för att fylla fogar i mestadels kakel och golv; det används som ersättning för tätning. Den är gjord av polyuretanskum baserat på de omgivande atmosfäriska förhållandena.

Kunskaper.se förklarar Backer Rod

Denna repliknande strukturen sätts in i sprickan för att fylla en viss del av gapet så att tätningsmedel eller murbruk kan appliceras för efterbehandling. De två huvudsakliga stödstavarna är skumstaven med slutna celler och den öppna stödstaven. De kan appliceras vertikalt eller horisontellt.

Den öppna cellstaven är mindre tät och flexibel; därför kan den komprimeras för att passa bra i luckor i en inomhusmiljö. Den stängda cellstaven på andra sidan har viss hårdhet och ökad densitet. Detta används för utomhustätning och tunga uppgifter; det är att föredra eftersom det har en viss vattentätande effekt vid tätning av betong eller gångvägar.

I förpackningar förekommer de med olika storlekar, styrda av stängernas diameter. Dessa stavar är billigare eftersom de är gjorda av skummaterial. Eftersom de används tillsammans med tätningsmedlen fungerar bakarstavarna som en djupgräns så att en enhetlig tätning uppnås. Styvheten hos stödstången bestäms av materialets kemiska och fysikaliska egenskaper.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?