Vad är en Backflow Preventer? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 15 juni 2017

Vad betyder återflödesskydd?

Tillbakaflödesskydd är speciella anordningar som används för att förhindra ett oönskat omvänt flöde av vatten som innehåller föroreningar som bakterier, föroreningar eller kemikalier från att komma in i ett rent eller drickbart vattenförsörjning. Återflödesskyddsanordningar är monterade i vattenledningen för att stoppa det omvända flödet av vatten i en rörledning till dricksvattenkällan.

Annons

Kunskaper.se förklarar Backflow Preventer

Dricksvatten och många industriella processer kräver rent och mineralfritt vatten. Detta vatten måste därför skyddas från all förorening. Det finns en naturlig tendens när vatten matas från rörledningen under tryck för ett oönskat omvänt flöde av vatten som kan leda föroreningar från arbetsplatsen tillbaka till dricksvattenkällan. Detta kan missköta pH-nivåerna eller leda till en ökad risk för korrosion av strukturen som detta vatten sprutas på. Fälttestutrustning används för att testa återflödesförhindrande enheter och så en tydlig identifiering av icke-drickbart vatten kan göras vid vattenlagringstanken.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Korrosion
 • Bakflöde
 • Korrosionsbeständighet
 • Biologiskt inducerad korrosion
 • Föroreningar
 • Hög volym Lågtryck
 • Kontrollventil
 • Relaterad läsning

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg