Vad är en Backscatter? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Backscatter?

Backscatter hänvisar till spridningen av strålning eller partiklar i en riktning som är motsatt till deras initieringskälla på grund av att partiklarna reflekteras i ett medium och sedan reser tillbaka mot ursprungskällan.

Backscattering används för att utföra en känd typ av korrosionsövervakningsanalys. som Rutherford backscattering spectroscopy (RBS).

RBS underlättar en typ av korrosionsanalys avseende tjockleken på en korrosionsskyddsfilm, såsom en inhibitorfilm.

Kunskaper.se förklarar Backscatter

Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) används ofta som ett alternativ till ellipsometri, som är en optiskt baserad process som används för film tjockleksmätningar.

RBS energispektra används för sammansättning och djupprofilmätningar. Dessa profilmätningar erhålls genom energiförlust av jonstråleutvärderingen. RBS resulterar i exakta mätningar för spektrometerförstärkning och uppvisar lägre felfrekvenser än andra tekniker. Tjockleksmätningar av ett metallbeläggningsskikt ovanför substratet har blivit möjliga i in situ form genom RBS.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?