Vad är en backventil? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Vad betyder backventil?

En backventil är en flödesövervakningsanordning som vanligtvis används i rörledningssystem för att tillåta en vätska att flöda i endast en riktning och förhindra återflöde eller backspolning. De kan användas för en mängd olika vätsketillämpningar såsom vätskor, gaser, kondensat eller slam.

Annons

Kunskaper.se förklarar backventil

Kontrollventiler fungerar baserat på flödeskänslighet för att aktivera öppning eller stängning. De är huvudsakligen sammansatta av två skivor – den ena tillåter ett framåtflöde och den andra begränsar flödet bakåt genom att stänga ventilen när vätskeflödet minskar eller fluktuerar.

En viktig nackdel med backventiler är att de inte kan användas i pulserande system eftersom den kontinuerliga oregelbundenhet i flödet på grund av vibrationer skulle resultera i att ventilen förhindrar en framåtflödesdrift i förtid.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Ventil
 • Spolventil
 • Gardeventil
 • Flödeskontroll
 • Backflöde
 • Backflow Preventer
 • Backspolning
 • Vattenhammare
 • Vattenhållande struktur
 • Relaterad läsning

 • De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion
 • Intern korrosion av rörledningar som transporterar råolja
 • Varför är rostfritt stål korrosionsbeständigt?
 • Korrosionsbeständighet hos metaller bearbetade med högtrycksvridning
 • 6 sätt att förhindra korrosionsfel Analys Frustration
 • En introduktion till väteförsprödning
 • Taggar

  Utrustning Allmän utrustning Rörledningar och underjordiska systemVatten- och avloppsvattenledning

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg