Vad är en Backwash? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder backspolning?

Backspolning är en typ av förebyggande åtgärd för att upprätthålla villkoren för filtermedia. Det används i stor utsträckning inom området för vattenrening, såsom avloppsrening och vattenrening.

Det innebär att vattnet pumpas bakåt via filtermedia tillsammans med användning av tryckluft. Effektiv backspolning kan förklara framgången för vattenbehandlingsanläggningar.

Kunskaper.se förklarar Backwash

Backwash-behandling omfattar flera steg. Först dräneras vattnet och den komprimerade luften inuti skjuts genom filtret, vilket leder till suspension av ackumulerade partiklar. Sedan trycks det rena vattnet uppåt genom hela filterbädden. När cykeln avslutas stängs det uppåtgående vattenflödet av och filterbäddarna stabiliseras i sin ursprungliga konfiguration.

Syre och andra fysiska föroreningar kan orsaka skadliga förhållanden i slingsystemet, vilket resulterar i rörledningar haverier och haverier i regulatorer, ventiler, pannor, kontroller, armaturer och andra former av mekanisk utrustning. Sådana felfunktioner kan öka korrosion, slitage samt ansamling av slam.

De negativa effekterna av föroreningar i vattenbehandlingsfilter och andra komponenter kan påverka deras livslängd och effektivitet. Genom effektiv backspolning kan avlägsnande av syre samt filtrering av granulat uppnås. Dessutom kan det finnas förbättrad värmeöverföring i systemvätskorna, vilket leder till optimal effektivitet hos pannorna. Viktigast är att riskerna för korrosion kan minskas avsevärt genom backspolning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?