Vad är en ballast? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ballast?

En ballast är ett tungt eller högdensitetsfast material som används för att stödja fixturen av takmembran stadigt på plats genom att ge stabilitet och kontroll. Tankar som används som ballast kan uppleva korrosion på grund av mikroblåsor och elektroendosmotisk blåsbildning, vilket leder till sprickkorrosion.

Kunskaper.se förklarar ballast

En ballasttank som är benägen för korrosion kan skyddas genom separation av vatten, undersökning av designintegritet och syrgasrening.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?