Vad är en bananmätare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bananmätare?

Detta är en oförstörande testmätare som använder principerna för fjäderverkan och magnetism för att mäta den torra tjockleken av beläggningar i stålmaterial. Det är den föredragna metoden för användning i en farlig eller brandfarlig atmosfär där elektroniska instrument inte kan användas. Den kan även användas under vattnet för samma mätningar.

Kunskaper.se förklarar Banana Gauge

Detta är ett handmanövrerat instrument som kan innehålla permanent kalibrering eller digital kalibrering när det används på ytor; dess låga vikt och kompatibilitet gör den lätt att använda i olika positioner. Den kan användas på alla typer av ytor på grund av V”-spåren i sondhuset och bananmätarbasen.

Mätaren kan användas för att göra standardmått eftersom den känns igen av internationella organ som International Organization for Standardization och American Society for Testing and Materials. Dess noggrannhet är avläsningar i mils till mikron.

Instrumentets effektivitet påverkas inte av mekaniska stötar eller andra yttre krafter på grund av hårdmetallsonden (mycket slitstark) och det robusta mäthuset. Det är ekonomiskt eftersom ingen energi i form av elektricitet krävs. Den automatiskt manövrerade mätaren beror på fjäderns spänning för att skapa en avdragskraft på magneten, medan den manuellt manövrerade beror på operatören genom att vrida på skalan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?