Vad är en Barcol-hårdhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Barcol-hårdhet?

Detta är mätningen av hårdhetsgraden för ett material som bestäms av Barcol-impressorskalan. Denna kvantitet kan användas för att mäta hårdheten hos material som:

 • Plast och polymerer (duroplaster och termosplaster)
 • Mjuka metaller och legeringar (aluminium)
 • Kompositer
 • Gummi
 • Laminat
 • Glasfiber
 • Läder
 • Färdiga och halvfabrikat

Vågen uppfyller ASTM- och NFPA-standarderna för användning vid test av materialhårdhet.

Kunskaper.se förklarar Barcol hårdhet

Hårdheten hos ett material bestäms av hur lätt materialet är att deformeras eller repa. Denna motståndskraft mot plastisk deformation ingår i materialets egenskaper och hjälper därmed till vid materialval inom teknik- och konstruktionsområdet.

Detta är en hårdhet av intryckning, där tryck appliceras jämnt på ytan av ett prov till mätklockans maximala avläsning. Djupet av penetration eller indrag omvandlas sedan till ett absolut Barcol-tal. Barcol-numret genereras automatiskt av mätutrustningen. Testarna finns i en rad olika modeller beroende på vilken typ av material som ska testas.

Indragspunkten är placerad vinkelrätt mot ytan som testas. Lätta tryck utövas i mätinstrumentet, vilket driver den fjäderbelastade intryckningspunkten in i ytan. Fjädereffekten leder till indikeringen av hårdheten på urtavlan. Data erhålls direkt, vilket gör Barcol-hårdheten till en lätt mätbar egenskap hos material.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?