Vad är en basmetall? – Definition från Kunskaper.se

En oädel metall är en metall som lätt oxiderar eller korroderar och som reagerar varierande med saltsyra för att bilda vätgas. De bästa exemplen på oädla metaller är:

  • Nickel
  • Järn
  • )

  • Bly
  • Zink

Koppar ingår också i denna grupp eftersom det oxiderar ganska lätt, trots att det inte reagerar med saltsyra. Oxidationen av dessa metaller bildar oxider, som vanligtvis kallas rost.

Rost är den gemensamma termen för korrosion av järn och dess legeringar.

Kunskaper.se förklarar basmetall

På atomnivå kombineras järn lätt med syre och bildar en ny förening som kallas en oxid. Oxiden försvagar metallens bindningar. I det här fallet är basmetallen järn och därför kallas den resulterande rosten järnoxid.

Vatten och syre är huvudkomponenterna för basmetalloxidation. Till exempel, när vatten kommer i kontakt med en oädel metall, tränger det lätt genom metallens sprickor och då bildar väteatomerna som finns i vattnet kolsyror, vilket leder till exponering av metallen.

I industriella miljöer används beläggningar för att ge den högsta nivån av korrosionsbeständighet mot olika basmetaller som används i industriella komponenter, såsom rörledningar.

Detta görs för att bevara basmetallens integritet och hålla maskiner, utrustning och delar fria från rost eller någon form av korrosionsslitage.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg