Vad är en beräkning av stresskoncentrationsfaktorer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder beräkning av spänningskoncentrationsfaktor?

Spänningskoncentrationsfaktorn för öppningar av specifika geometrier och kända dimensioner kan beräknas med hjälp av en elastisk teoriansats. För en elliptisk öppning i en oändlig platta, till exempel, ges den maximala spänningen vid ändarna av öppningens stora axlar av Inglis ekvation:

σmax = σ.(1 + 2b/a)

Var:

σmax = den maximala spänningen i sektionen

σ = den genomsnittliga enhetliga spänningen i sektionen

a = bredden på det elliptiska hålet

b = längden på hålet

Spänningskoncentrationsfaktorn Kt ges av:

σ

max/σ

eller

(1 + 2b/a)

Kunskaper.se förklarar spänningskoncentrationsfaktorberäkning

Förutom traditionella elastiska metoder kan spänningskoncentrationsfaktorer också beräknas med experimentella metoder inklusive fotoelastiska spänningsanalyser, sköra beläggningstekniker, töjningsmätmetoder eller gallermetoder. Även om experimentella metoder har visat sig vara mycket framgångsrika, är de ofta bundna av miljöförhållanden och begränsningar av mätnoggrannhet.

Den kanske vanligaste metoden för att bestämma teoretiska spänningskoncentrationer i material är genom användning av designa diagram och grafer. Emellertid ger numeriska metoder, såsom finita elementanalys (FEA), de mest exakta uppskattningarna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?