Vad är en beryllium kopparlegering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder berylliumkopparlegering (BeCu)?

En berylliumkopparlegering är ett kemiskt ämne som består av koppar som basmetall och beryllium som sekundär komponent med en lägre koncentration . Berylliumkopparlegeringar är bland de korrosionsbeständiga kopparlegeringarna och är korrosionsbeständiga med en koncentrationsdelning på cirka90/10 Cu-Be eller 70/30 Cu-Be .

Berylliumkopparlegering kan också kallas berylliumbrons.

Kunskaper.se förklarar Beryllium kopparlegering (BeCu)

Berylliumkopparlegeringar är i allmänhet resistenta mot fukt, syraangrepp, alkaliangrepp och saltlösningar. Till skillnad från flera legeringar är de också resistenta mot gasformiga attackgaser som syre, svaveldioxid och koldioxid. Berylliumkopparlegeringar minskar risken för spänningskorrosion och gropkorrosion. Motståndet hos dessa legeringar möjliggör bildandet av en stabil skyddande beläggning på en substratmetalls yta.

Koppar och beryllium bildar en kontinuerlig serie fasta lösningar, därför en heterogen struktur kan förekomma i dessa legeringar. Legeringar som innehåller 0,1 % och 5 % beryllium har extremt bra korrosionsbeständighet, vilket framgår av empiriska undersökningar av dess beteende i hett havsvatten vid höga flödeshastigheter.

Berylliumkopparlegeringar är i allmänhet säker att använda, men när legeringen är i form av damm är den farlig för människors hälsa vid inandning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?