Vad är en Billet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Billet?

Ett ämne är ett litet halvfärdigt metallstycke som är rektangulärt, cirkulärt eller kvadratiskt. Det är en halvfärdig gjutprodukt som behöver bearbetas ytterligare innan den blir färdigvara.

Billets säljs som kapade längder eller rullar och har vanligtvis en yta som är mindre än 36 kvadrattum.

Billets kallas också barstock.


Kunskaper.se Explains Billet

Ett ämne är en sektion av metall som används för att rulla in i stänger, stänger och sektioner. Den kan tillverkas med göt eller direkt genom stränggjutning. Billets används som råmaterial eller råmaterial vid extrudering, smide, valsning och andra metallbearbetningsoperationer.

Billets har begränsad användning innan de har formats till mer funktionella former och storlekar. De måste genomgå en rad tillverkningsprocesser innan de kan användas för olika ändamål. De oformade ämnena kan dock användas i slående valuta som mynt och som reserver, liknande guldtackor. Slutprodukter inkluderar även stånglager och tråd. Centrifugalgjutning används också för att producera korta cirkulära rör som ämnen, vanligtvis för att uppnå en exakt metallurgisk struktur.

Billets har en specifik kornstruktur, vilket gör att metallen kan bearbetas mer intrikat. Stålämnen är också kända för sin formbarhet och formbarhet, speciellt när de utsätts för varierande temperaturer under formning och formning.

Korrekt gjutning av ämnet är viktigt eftersom det bestämmer ämnets styrka och flexibilitet. Billets genomgår ett antal tester innan de säljs. Billets som utvecklar sprickor och tomrum mellan uppvärmnings- och kylprocesser avvisas, eftersom sådana defekter gör produkten värdelös.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg