Vad är en biostat? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2016

Vad betyder biostat?

Biostater är en speciell typ av smörjolja som innehåller utvalda tillsatser som säkerställer effektiv oxidationsstabilitet, goda korrosions- och antinötningsegenskaper tillsammans med låg akvatisk toxicitet. Viskositetsindexet för biostat är mycket högt på grund av kombinationen av olika basoljor i biostater samt dess mycket låga flytpunkt som gör den extremt kompatibel med elastomera tätningsmaterial.

Annons

Kunskaper.se Explains Biostat

Biostater måste vara OSPAR-registrerade (Oslo/Paris-konventionen för skydd av den marina miljön) och helt kompatibla med USA:s 2013 VGP. En biostat fungerar som en korrosionsinhibitor och skyddar fogar nära tätningsområdena i utrustningen från vätesulfid och sulfatreducerande bakterier. Biostater tillverkas av olje- och kemiföretag under olika varumärken och specifikationer, men det enda syftet med en biostat är att fungera som ett rostskyddande ämne. De flesta biostater är effektiva i saltvatten och sötvatten. Egenskaper för biostater:

 • Viskositet – 100 Centistokes kl. 40 °C (104 °F)
 • Betyg – ISO 3448
 • Underklass – ISO VG 100

  Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Korrosionsbeständighet
 • Acid Corrosion Inhibitor
 • Vätesulfid
 • sulfatreducerande bakterier (SRB)
 • Viskositet
 • Korrosionsinhibitor
 • Relaterad läsning

  Taggar

  Korrosion Olja och GasKorrosionsinhibitorerKorrosionsförebyggandeinhibitorer

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg