Vad är en Blast Pot? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder blästerkruka?

Detta är huvudkomponenten i ett blästringssystem som kontrollerar och håller kvar gruset eller sanden som används när nötning krävs. Den används i sand- och sandblästringsprocesser för att underlätta ytbehandling för beläggning och målningsändamål. Det är också en idealisk utrustning för att ta bort färg och rost från underlaget.

Kunskaper.se förklarar Blast Pot

Blästringsprocessen kräver små partiklar med sfäriska eller kantiga former som drivs på en yta för att skapa friktion som hjälper till att skala av ytskikten beroende på trycket eller hastigheten, avståndet mellan munstycket och ytan, hårdheten hos slipmedlen samt deras densitet och typ.

Blästringssystemet består av koppling av blästringen potten, kompressorn, blästerpistolen, luftfiltret och slangen för att underlätta förflyttningen av grus eller sand. Blästringskärlets design görs i enlighet med användningen beroende på storleken på ytan som ska blästras; därför finns det ett brett utbud av kapacitet för att fråga.

Typen av kruka som används beror på applikationsmaterialet; den gemensamma blästerkrukan kan användas för att spränga trä, metall och betong. De är tillgängliga för kommersiellt eller hushållsbruk, och de kommer antingen som bärbara eller fasta. För tungt arbete kan sprängkärlet automatiseras för bättre prestanda.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?