Vad är en blästring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder blästring?

Blästring är en ytbehandlingsmetod som vanligtvis utförs på metaller eller material före beläggning. Blästring innebär att man driver fram abrasiva projektiler mot en metallyta. Effekten av dessa abrasiva projektiler på metallytan tar bort kvarnskal, oxidskikt och andra ytförhållanden som negativt kan påverka beläggningsprocessen och metallens korrosionsbeständighet.

Kunskaper.se förklarar Blast Cleaning

Blästringsrengöring använder flera olika metoder för att accelerera abrasiva projektiler till en hastighet där de kan skapa en stötenergi som är tillräcklig för att förbereda ett material yta. Två vanliga metoder är tryckluft och centrifugalhjul.

Blästring använder en mängd olika slipande partiklar eller media för att förbereda ett materials yta. Dessa inkluderar sand, glaspärlor, metallkulor och flera andra. Dessa partiklar kan framdrivas i torrt eller vått tillstånd. Blästringsrengörande slipande partiklar kan ibland samlas in för återanvändning eller återvinning.

Ytbehandlingstypen beror på slagenergin och de slipande partiklarna eller media som används. Forskning kan avgöra vilka blästringsparametrar som är nödvändiga för att uppnå önskad finish.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror