Vad är en böjstress? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder böjspänning?

Böjspänning är den normala spänningen som ett föremål utsätts för när det utsätts för en stor belastning vid en viss punkt som får föremålet att böjas och bli trött. Böjspänning uppstår vid drift av industriell utrustning och i betong- och metallkonstruktioner när de utsätts för en dragbelastning.

Kunskaper.se förklarar böjspänning

När ett material angrips av korrosion försvagas det inre kornnätet och materialet tenderar att förlora sin styrka, hårdhet och seghet .

Ett korrosivt angrepp på en metallisk struktur kan orsaka skapandet av små sprickor, bucklor och gropbildning, vilket i slutändan leder till ytterligare korrosion och djupare sprickor med tiden på grund av dragspänningar som verkar på sprickornas kanter. Dessa scenarier skapar ytterligare spänningar på strukturen, vilket leder till spänningskorrosionssprickor och böjning av metallbalkarna och lastbärarna i strukturen. Dessa situationer kan orsaka katastrofala fel utan betydande deformation av strukturen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?