Vad är en böjtam? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 4 augusti 2020

Vad betyder böjning?

Böjtöjning avser förändringen i längd av ett konstruktionselement till följd av böjning som uppstår på grund av spänning. Påkänning orsakad av böjning orsakar spänningar, vilket är en viktig faktor för korrosionshastigheten och minskar materialets hållbarhet.

Annons

Kunskaper.se förklarar böjning

Böjtöjning kännetecknas av att elasticitetsgränsen inte ens är nära att överskridas, och är densamma i kompression och spänning. Vid den punkt där ett föremål utsätts för ett kraftpar som verkar på ett plan som passerar genom en axel, deformeras föremålet i fråga men ger inte efter.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Böjningsspänning
 • Böjmodul
 • Böjstyrka
 • Normal belastning
 • Dragpåkänning
 • Spänningskorrosion
 • Böjkraft
 • Böjningsmoment
 • Relaterad läsning

  Taggar

  Korrosionsutrustning Vetenskapliga egenskaper Korrosiv process Fysisk egendom Materialmodifiering Mätning Materialfel Ingenjörsvetenskap och specifikationer

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg