Vad är en Bond Breaker? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bond Breaker?

En bond Breaker är det skikt av separatorsubstans som appliceras i olika former mellan angränsande fasta ytor. Den används för att säkerställa att det inte finns någon adhesiv molekylär bindning mellan ytorna.

Bindningsbrytare är kritiska komponenter som krävs för uppfällbara konstruktionstekniker och är kostnadseffektiva och tidsbesparande för stora strukturer. Dessutom möjliggör de lyft och förflyttning av prefabricerade delar efter att de tagits bort i avsedd form.

Bindningsbrytare eliminerar sprickbildning i betongplattor på grund av temperatur- och fuktvariationer och hjälper till att undvika krympning sprickor i vissa applikationer, som lutande väggpaneler.

  Kunskaper.se förklarar Bond Breaker

  Bond breakers liknar anti-stick material som appliceras på intilliggande metalliska och icke-metalliska underlag som betong och stål, som används i konstruktion projekt.

  Obligationsbrytare finns i flera former såsom:

   Vätska

  • Spray
  • Stavar
  • Tejp
  • Bindningsbrytare klassificeras som membranbildande och icke-membranbildande. Ursprungligen användes råvax och fett som bindemedelsbrytare. Idag finns ett stort antal olika tekniska ämnen och polymerer tillgängliga för dessa applikationer.

   Den avancerade tilt-up platttekniken såväl som den platsprefabricerade metoden för betongkonstruktion har minskat konstruktionen projektets varaktighet drastiskt och erbjöd kostnadseffektiva lösningar för att bygga stora strukturer som:

    Kontors- och bostadsutrymmen
   • Lager
   • Sjukhus
  • Shoppingskomplex
  • Tillverkningsanläggningar
  • Bindningsbrytare minimerar de varierande belastningarna vid förflyttning eller borttagning av prefabricerade komponenter och säkerställer att de lätt kan separeras från gjuta formar. Generellt är bindningsbrytare också utformade för att ge härdningsfunktion, för att säkerställa effektiv härdning av gjutformar såväl som den övre ytan på prefabricerade element.

   För arkitektoniska och dekorativa krav, bindningsbrytaren material får inte missfärga komponenter i prefabricerade delar.

   Faktorer som ska beaktas vid val av bindningsbrytare inkluderar:

   • Variation i väder under gjutning på plats
   • Lagringskrav för bindningsbrytarmaterial
  • Möjlighet att skärma gjutformar från varm sol, storm och snö och svåra väderförhållanden
  • Längd för bindebrytartorkning
  • Planerad applicering av kakellim och andra tätningsmedel på betonggolvet, efter dess användning som en gjutplatta

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?