Vad är en Bond Coat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bond Coat?

En bond coat är vanligtvis baserad i polymer och kan fungera som ett försvar mot korrosion och andra former av skador. Den är identisk med häftrockar, men den är patentskyddad. Den är tillverkad för att fungera på samma sätt som klibbbeläggning, men antingen designad för specifika applikationer eller allmänna funktioner men med mer förbättrade egenskaper.

Denna beläggningstyp används främst av industri entreprenörer för ytbeläggning, reparationsjobb och nybyggnader.

Kunskaper.se förklarar Bond Coat

Användningen av bond coat beror på specifika preferenser. De flesta branschorganisationer föreslår applicering av bondcoat för att förhindra framtida skador på en struktur samt för att bevara dess estetiska utseende. Den appliceras också för att erhålla maximal bindningsstyrka.

I nästan alla appliceringssituationer uppvisar inte våt eller färsk betong enastående vidhäftning mot torr betong. Enligt olika tester kan en kraftfull bindning mellan dessa två typer av betong uppnås med användning av bindbeläggningar som innehåller ett brett utbud av epoxier och sampolymerer samt:

  • Latex
  • Polyvinylacetat
  • Styren
  • Akrylharts

Sådana typer av bindbeläggningar rekommenderas särskilt i kallare temperaturer, eftersom dessa kan vara mer hållbara mot upprepade upptinings- och fryscykler.

Bindbeläggningar kan i hög grad hjälpa till att förhindra skador genom att göra bindningarna mellan lagren starkare för att garantera kraftfull vidhäftning. Det är också mycket fördelaktigt vid reparationsarbeten, särskilt i situationer där betongen är värd att bevara eller fortfarande har en bra struktur.

I dess tillämpning är en av de viktigaste sakerna timing . Om nya betongskikt läggs ovanpå ett annat skikt under samma dag som betongen applicerades, kan det hända att bindningsskikt inte behövs. En bond coat förblir dock ett bra alternativ under vilken period som helst efter den första appliceringen.

Ideal ytbehandling och rengöring krävs innan någon form av bindningsaktivitet utförs. För att se om bindningen är tillräckligt stark är allt som behövs att använda en hammare och knacka lätt på betongens yta efter 24 timmars limapplicering. Om ett ihåligt ekoljud hörs är bindningen mellan skikten tillräckligt stark.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?