Vad är en Bond? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bindning?

En bindning är tillståndet för vidhäftning mellan en beläggning och substrat. Vidhäftningsstyrkan beror på detaljerna i sprutprocessen och de material som används. Bindningsmekanismer kan vara mekaniska, fysikaliska, kemiska, metallurgiska eller en kombination av dessa.

Ett lim används för att bilda bindningar mellan två delar när det slutliga föremålet består av två sektioner som är sammanfogade. Bindningar måste vara hållbara under hela livslängden för en del, vilket kan vara år.

Ett bindningsfel i beläggningen orsakar beläggningsfel och korrosion. En korrekt utformad bindning som appliceras med giltiga processer bör aldrig misslyckas.

  Kunskaper.se förklarar bindning

  En bindning är sammanfogning eller sammanfogning av material med lim. Det är fästet vid gränssnittet mellan ett lim och ett lim. Styrkan hos vidhäftningen mellan beläggningen och substratet mäts med bindningsstyrkan. Ett antal testmetoder används för att mäta bindningsstyrkan hos beläggningar.

  Bindning är en kemisk process (joniska, kovalenta, metalliska och attraktiva bindningar). Bindningsbrott kan uppstå i två möjliga lägen:

  • Kohesion genom brott på limmet (design):
   • Otillräcklig överlappningslängd
   • Termiska spänningar
   • Grova ogiltiga defekter (produktion)
   • Adhesion genom fel i gränssnittet (bearbetning):
    • Otillräcklig ytbehandling
    • Ineffektiv ytbehandlingsprocess

    Adekvata ytbehandlingar, process och korrekt utformning av ett substrat kan uppnå en längre livslängd vidhäftande bindning.

    Korrosion orsakar försämring av bindningen; till exempel orsakar stålkorrosion försämring av bindningsprestanda mellan stål och betong. Migrering av vatten till limfogar är den vanligaste formen av bindningsnedbrytning.

    Korrosion kan uppstå genom en kemisk reaktion längs gränsytan mellan färg och metallbeläggning, vilket kan orsaka den kemiska vidhäftningsbindningen att brytas ned, eller genom bulkkorrosion av metallbeläggningen, vilket lämnar färgen helt ”oansluten” till stålplåten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

 • Vad händer när gasen värms upp?

 • Viktiga buffertar i levande system

 • Hur man namnger syror