Vad är en Bond Strength? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bindningsstyrka?

Bindningsstyrka kan i kemi förklaras som styrkan med vilken en kemisk bindning håller samman två atomer. Detta mäts konventionellt i termer av mängden energi, i kilokalorier per mol, som krävs för att bryta bindningen.

Inom teknik är det mängden vidhäftning mellan bundna ytor. Det mäts av den spänning som behövs för att separera de bundna skikten från varandra. Inom tekniken mäts mängden vidhäftning mellan bundna ytor i termer av den spänning som krävs för att separera ett materialskikt från basen som det är förbundet med.

Bindstyrkan är intimt kopplad till obligationsorder och kan kvantifieras genom:

 • Bondenergi
 • Bindningsdissociationsenergi
 • Beläggning genom galvanisering eller med epoxi påverkar bindningsstyrkan. Vidhäftningsstyrkan ökar med ytjämnheten.

  Kunskaper.se förklarar bindningshållfasthet

  När det gäller korrosion är bindningsstyrkan vanligast i armerad betong. Det är ett mått på lastöverföringen mellan betong och armering. Bindningsstyrkan påverkas av:

 • Stångsgeometrier
 • Betongegenskaper
 • Mängden inneslutning runt baren
 • Ytförhållanden för stången
 • För armerad betong är det nödvändigt att skapa en lämplig bindning mellan stålstänger och den omgivande betongen. Förbindningen säkerställer att det finns liten eller ingen glidning av stålstängerna i förhållande till betongen och de medel genom vilka spänningar överförs över stålbetongen. Bindningsmotståndet består av kemisk vidhäftning, friktion och mekanisk låsning mellan stången och omgivande betong.

  En förlust av bindningen mellan betongen och armeringen kan leda till brott i strukturen. Forskning om miljökorrosions inverkan på bindningen mellan stålstänger och betong, rapporterar betydande förlust av bindningshållfasthet.

  Bondhållfastheten hos betong är en funktion av tryckhållfastheten och är ca. proportionell mot tryckhållfastheten upp till 20 MPa. För högre hållfasthet är ökningen av bindningsstyrkan gradvis mindre. Bindhållfastheten hos högtrycks ånghärdad betong är låg. Betongens hållfasthet som helhet beror på bindningsstyrkan hos den hydratiserade härdade cementpastan.

  För förorenade och icke-förorenade stålstänger har små stångstorlekar större bindningsstyrka än större stångstorlekar om den inbäddade längden är liten.

  Närvaron av rost på stålets yta, förutsatt att rosten är väl ansluten till det underliggande stålet, förbättrar bindningen av släta stänger och försämrar inte bindningen av deformerad armering. Bindningen kan också påverkas positivt av krympningen av betong i förhållande till stålet.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?