Vad är en Brinell hårdhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Brinell-hårdhet?

Brinell-hårdhet indikerar en metalls förmåga att motstå permanent intryckningsdeformation. Hårdheten visar materialets motståndskraft mot penetration av en sfärisk indenter under standardiserade förhållanden. Eftersom Brinell-hårdhet är en mekanisk egenskap, relaterar den även till materialets motståndskraft mot slitage samt plastisk eller permanent deformation, och materialets förmåga att indraga eller nöta ett annat material.

Brinell hårdhet är uppkallad efter Johan A. Brinell, en svensk ingenjör.

Kunskaper.se förklarar Brinell-hårdhet

Brinell-hårdhetstestet används för att bestämma hårdhet och görs genom att tvinga en hård stål- eller hårdmetallkula med en specificerad diameter på testmetallytan under en specificerad belastning. Detta följs av att mäta diametern på avtrycket på metallytan. Hårdheten uttrycks som Brinell-hårdhetstal och erhålls genom att dividera belastningen i kilogram med indragets yta i kvadratmillimeter.

Brinelltal för vanliga metaller intervallet från HB 15 till 750. Typiska värden inkluderar:

 • Rent aluminium = 15
 • Ljusstål = 120
 • Härdat verktygsstål = 650–700
 • Hård kromplatta = 1000
 • Diamant = 8000
 • Hårdheten hos ett material är beroende av behandling som materialet har utsatts för . Det är mycket lättare att testa hårdhet genom enkla och oförstörande tester jämfört med böj-, vridnings- eller dragtester.

  Brinell-hårdhet är viktigare i material med heterogena strukturer, och i speciellt de som används i tunga lastbilar och bulldozers, smide och gjutgods, motorblock och huvuden, bakhus, fjädrar samt olika stora och grova ytdelar. Detta beror på att det är enklast och mest tillförlitligt att bestämma hårdhet för dessa bulk- eller makrohårdhetsmaterial.

  Metallhårdhet är en av de faktorer som bidrar till sulfidspänningen sprickbildning (SSC) och hårdare metaller är mer mottagliga när de används i sura eller korrosiva miljöer. Internationella standarder har därför satt en gräns på 200HBW som högsta tillåtna Brinell-hårdhet för svetsfogar. Detta observeras särskilt när materialen används inom olje- och gasindustrin i korrosiva miljöer.

  Brinell-hårdhet ger användbar information som kan relatera till draghållfasthet, duktilitet, slitstyrka och annat fysiska egenskaper hos metalliska material och används därför vid materialval och kvalitetskontroll.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg