Vad är en Burr? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder burr?

En burr är en liten bit material som finns kvar efter en materialmodifieringsprocess. Det är vanligtvis en grov, vass ås eller utsprång. Grader är vanligtvis oönskade och vissa avhjälpande åtgärder utförs ofta efter materialmodifieringsprocessen för att ta bort graderna.

Kunskaper.se förklarar Burr

En grader kan betraktas som en säkerhetsrisk. De är ofta tunna och vassa och kan följaktligen skada material eller skada människor.

En grader kan fungera som en spänningskoncentrator eller stigare. Föroreningar kan fastna runt en grad och påskynda korrosionshastigheten i det området.

Det finns flera typer av gradningsmetoder utformade för att eliminera dessa risker, inklusive mekanisk gradning, manuell gradning och elektropolering avgradning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg