Vad är en butadien? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder butadien?

Butadien är en färglös gasformig förening som är icke-frätande till sin natur. Det används vanligtvis för att producera polymerer och sampolymerer som fungerar som ingredienser i korrosionsskyddande beläggningar för metalliska substratytor.

Kunskaper.se förklarar Butadien

Butadien tillverkas via den extraktiva destillationsprocessen från råbutylenkoncentrationsström. Butadien är en biprodukt av eten och propen.

Butadien används ofta för att tillverka däck. Dessutom används den för att tillverka gummiliknande texturerade material som polymerer, latex och plast. De mest populära beläggningarna som tillverkas med butadien är mattor och pappersbeläggningar med styren-butadienlatexbas.

Försiktighet bör iakttas vid hantering av butadien, som är ett känt cancerframkallande ämne som listats av International. Myndigheten för cancerforskning och andra myndigheter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?