Vad är en Butt Joint?

Vad betyder stumfog?

En stumfog är en svetsad punkt av två metalliska material som är sammanfogade i samma plan i en 180° vinkel (dvs. -ände).

Stumfogar är ofta benägna att få överdriven porositet, ökad fuktinneslutning, sprickbildning och spaltkorrosion på grund av inneslutningsgeometrin som genereras av vinkeln vid vilken den bildas.

Kunskaper.se förklarar stumfog

Korrosionsutmattning är vanligt i stumfogar, men stumfogar har kommit till större användning i strukturella och maskinella applikationer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg