Vad är en Doubler Plate? – Definition från Kunskaper.se

Dubbelplåtar används som en av lösningarna för plåtskador från korrosion i fartygens strukturer. Dubbelplattor kallas också ”dubblare”. Denna metod används som den föredragna metoden för att reparera strukturen på fartyg eftersom det är mindre kostsamt och relativt enkelt jämfört med att sätta in en permanent svetsad platta.

Kunskaper.se förklarar Doubler Plate

Det finns några faktorer som påverkar styrkan eller kapaciteten hos plana plattor med dubbelplattor, på grund av vilka den maximala skadan kan åtgärdas. De är följande:

  • Typen av material som används för tillverkningen av dubbelplattan samt fartygets basstruktur.
  • Inom skeppets basstruktur, platsen där dubbelplattan måste vara installerad.
  • Slutförhållandena för fartygets basstrukturplatta.
  • Mängden sprickor och sprickor orsakade på grund av korrosion på basplatta.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?