Vad är en Downdraft Booth? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Downdraft Booth?

En neddragsbås är en kapsling som tillför en vätska eller gas som kommer in från båsets tak och driver ner till golvet. Nedsänkningsbås används ofta för dammuppsamling, vätske(luft)behandling, rengöring och för att fånga upp brandfarliga ämnen.

Kunskaper.se förklarar Downdraft Booth

Downdraft-bås kan isoleras, värmas, förses med filter och tillverkas med olika konfigurationer för att passa en given applikation. De används främst för att förhindra exponering för yttre miljöer vid hantering av ämnen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?