Vad är en dragkraft? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder draghållning?

Träckhållning hänvisar till en typ av yttre fysisk kraft som appliceras på ett material i en dragriktning bort från dess yta. Draghållfasthet avser vanligtvis draghållfasthet eller dragspänning.

Kunskaper.se förklarar Draghållfasthet

Draghållfasthet avser i vilken grad ett material tål en vinkelrätt applicerad dragkraft. Den applicerade kraften kallas dragspänning. Vid den maximala dragspänningen som appliceras kommer ett material att genomgå brott i form av brott, brott och permanent deformation.

Det finns tre typer av draghållfasthet:

  • Slutstyrka: Måttet på påfrestningar som ett material kan motstå totalt.
  • Flytgräns: Måttet på spänningar som ett material tål utan permanent deformation

    Brotthållfasthet : Måttet på spänningskoordinaten på spännings-töjningskurvan vid brottpunkten där materialet genomgår sprickbildning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?