Vad är en dragspänning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder dragtöjning?

Töjning definieras som deformation eller förlängning av en fast kropp på grund av applicering av en dragkraft eller spänning. Med andra ord, dragpåkänning uppstår när en kropp ökar i längd när applicerade krafter försöker ”sträcka ut” den. Dragtöjning kan uttryckas matematiskt med formeln:

ε = ΔL / L

Där:

ε = Dragtöjning

ΔL = Ändring i längd

L = Originallängd

Kunskaper.se förklarar dragtöjning

Till skillnad från sin närbesläktade motsvarighet, dragspänning, uttrycks inte dragtöjning som en måttenhet. Istället representerar det ett förhållande som visar förhållandet mellan ett objekts längdförändring och dess ursprungliga längd.

Till exempel om ett objekt ökar i längd med 10 % på grund av applikationen av en drag- eller dragkraft kommer den att uppvisa ett dragtöjningsvärde på +0,1 (det positiva tecknet anger att töjningen är dragkraft i motsats till kompressiv).

Töjningsvärdena är bestäms vanligtvis med hjälp av draghållfasthetstest.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?