Vad är en elasticitetsmodul? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder elasticitetsmodul?

Elasticitetsmodul är förhållandet mellan spänningen, under den proportionella gränsen, till motsvarande töjning. Det är måttet på styvhet eller styvhet hos ett material. När det gäller spännings-töjningskurvan är elasticitetsmodulen lutningen på spännings-töjningskurvan i området för linjär proportionalitet mellan spänning och töjning.

Ju större modulen är. , ju styvare materialet eller desto mindre är den elastiska töjningen som blir resultatet av appliceringen av en given spänning. Modulen är en viktig designparameter som används för att beräkna elastiska avböjningar.

Elasticitetsmodul är också känd som elasticitetsmodul och kallas ibland för Youngs modul.

Kunskaper.se förklarar elasticitetsmodulen

Elasticitetsmodulen är en materialegenskap som beskriver dess styvhet och är därför en av de viktigaste egenskaperna hos fasta material. Det är förhållandet mellan spänning och töjning när deformationen är helt elastisk. Spänning definieras som kraft per ytenhet och töjning som töjning eller kontraktion per längdenhet. Denna modul kan ses som ett material motstånd mot elastisk deformation. Ett styvare material har en högre elasticitetsmodul. För de flesta typiska metaller varierar storleken på denna modul mellan 45 gigapascal för magnesium och 407 gigapascal för volfram.

Det finns tre typer av moduler:

  • Elastic Modulus (Young’s Modulus) – förhållandet mellan längdspänning och töjning
  • Skärningsmodul – förhållandet mellan tangentiell kraft per ytenhet och kroppens vinkeldeformation
  • Bulk Modulus – förhållandet mellan stress och fraktionerad minskning av kroppens volym

Spänningen -töjningskurva används för att mäta elasticitetsmodul och skjuvmodul. De parametrar som används för att beskriva spännings-töjningskurvan för ett material är draghållfasthet (sluthållfasthet), sträckgräns (eller sträckgräns), procentuell töjning och minskning av arean. Ett material som har en högre elasticitetsmodul sägs vara styvare än ett med lägre elasticitetsmodul. Elasticitetsmodul har samma dimension som spänning eftersom den är resultatet av att dividera spänningen med töjning.

Värden på elasticitetsmodulen för keramiska material är ungefär desamma som för metaller; för polymerer är de lägre. Dessa skillnader är en direkt följd av de olika typerna av atombindning i de tre materialtyperna. Dessutom, med ökande temperatur, minskar elasticitetsmodulen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?