Vad är en fast substans i volym? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder fasta ämnen i volym?

Fastämnen i volym avser procentandelen av volymen av lösta fasta ämnen (icke-flytande partiklar) i en given blandning eller lösning i förhållande till det övergripande tredimensionella linjära utrymmet (dvs total volym) som upptas av nämnda vätskeblandning eller lösning.

Beräkningar av fasta ämnen i volymprocent används ofta när man specificerar eller förbereder färger och andra beläggningar som ska appliceras på en metalls yta för att förhindra korrosion. Detta är viktigt eftersom den fasta delen av färgen eller beläggningen är den del som kommer att torka när beläggningen appliceras; vätskedelen kommer ofta att avdunsta och är endast närvarande för att underlätta appliceringen. Därför är det viktigt att veta hur stor procent av färgvolymen som är fast.

Kunskaper.se förklarar fasta ämnen med volym

Fastämnen i volym bestäms matematiskt genom att dividera volymen av fasta ämnen med lösningens totala volym och sedan multiplicera resultatet med 100.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?