Vad är en fenolmodifierad alkyd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder fenolmodifierad alkyd?

En fenolmodifierad alkyd är en alkyd som har förändrats med fenol. Det är en polyesterbeläggning som har fettsyror i sin sammansättning. Fenolmodifierade alkyder används vanligtvis som primers eller färger i korrosionsförebyggande syfte snarare än av estetiska skäl.

Kunskaper.se förklarar fenolmodifierad alkyd

En fenolmodifierad alkyd använder fenoler för att öka alkydens ursprungliga egenskaper. Användningen av fenoler minskar de skadliga effekterna som fett, olja, nötning och vatten kan ha på en alkydbeläggning. Om de används som primer kan fenolmodifierade alkydbeläggningar ha efterföljande lager av andra typer av beläggningar på toppen.

Fenolmodifierade alkyder kategoriseras efter längden på oljan i hartset. Dessa kategorier är korta, medelstora och långa. Viskositeten hos alkyden blir högre ju kortare hartsets oljelängd är. Om det är en kort oljelängd kommer den också att ha mindre flexibilitet.

När man använder fenolmodifierade alkydbeläggningar är det viktigt att se till att basmaterialet är rent innan applicering. Fenolmodifierade alkydbeläggningar kan appliceras genom valsning, borstning och sprutning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?