Vad är en flyktig materia? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder flyktiga ämnen?

Flyktiga ämnen är ett instabilt material. Flyktiga ämnen tenderar att inte förbli i ett tillstånd och kommer snabbt att övergå till ett annat tillstånd, eller förångas, när de rätta villkoren är uppfyllda. Flyktiga ämnen bestäms inte av temperaturen utan mer så av det ångtryck som krävs för att initiera en fasförändring.

Kunskaper.se förklarar flyktigt material

Ångtryck är det vanligaste måttet på hur flyktigt ett exemplar av flyktigt material är. Temperaturen spelar en mycket mindre roll. Om ett material har ett lågt ångtryck kommer det att vara mindre benäget för snabb förångning, i motsats till ett material med högt ångtryck.

En grupp av flyktiga ämnen är flyktiga. organiska föreningar (VOC). Vanliga VOC inkluderar de vanligaste typerna av bränslen, färger och rengöringsprodukter. Under rätt förhållanden förångas de och avger gaser. Långvarig exponering för vissa typer av flyktiga organiska föreningar kan ha skadliga effekter på en individs hälsa.

En tillämpning där mängden flyktigt material noggrant observeras är när kol används som bränsle. För analys av mängden flyktigt material i kol värms kolet till en specifik temperatur under en viss tid. Därefter samlas de gaser som kolet avger under uppvärmningsfasen och gassammansättningen bestäms. Mängden flyktigt kol har i sig bestäms av var det bryts ifrån, och det avgör hur kolet kommer att användas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?