Vad är en fogmassa? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder fogmassa?

Fotmassa hänvisar till ett mjukt, plastigt, kittliknande material som består av pigment och vehikel. Den används för att täta fogar eller förhindra läckage i byggnader och andra strukturer där normala strukturella rörelser kan förekomma.

En syntetisk eller naturlig produkt som en tung pasta som innehåller ett polysulfidgummi och bly peroxidhärdare skulle kunna användas för en fogmassa. Tätningsföreningar har förgiftningsförmåga; till exempel, när någon sväljer dessa föreningar, påverkas de av dess giftiga verkan.

Kunskaper.se förklarar fogmassa

Fotmassa är ämnen som används för att täta sprickor och hål runt fönster, fogar, böjar och andra öppningar.

Dessa sammansättningar ger ett vattenbeständigt, flexibelt, inte sjunkande tätningsmedel med utmärkt initial och permanent vidhäftning. Dessa pigmenterade elastomerer är behändiga och har tixotropa egenskaper som gör dem lätta att applicera på fogar och hål. Om den är gjord av en hartsrik formel, ger den maximal bindningsstyrka.

  Tätningsmassa kan användas för tätning av fönster, tätning av sprickor, filhål, dörrar omkretsar, väggar och träslöjd, luftkanalöppningar och murade sprickor.

   Innan applicering av fogmassa måste underlag vara väl rengjorda, intakta och fria från eventuellt fett, oljor, damm, smuts, vax och andra främmande material. Ytan ska vara torr och stabil.

    Typer av fogmassa inkluderar:

     Akryltätning – Lämplig för användning i sömmar, sprickor och springor upp till 1/4 ”, med enkel vattenrening. Håller i åtta till tio år.

   Latexfog – avsedd för användning i sömmar, sprickor och springor utan expansion eller sammandragning upp till 1/4″. Håller i två till tio år.

  Fotsnöre – Anses som en tillfälligt väderavlägsnande produkt. Håller i ett till två år.

  Innan man väljer fogmassa måste man välj föreningar som kommer att fästa på trä, glas, metall, plast och murverk. Man måste också uppmärksamma föreningarnas väderegenskaper såsom sprickbildning, krympning och vatten- och mögelbeständighet. En ordentlig fogmassa kan förhindra spaltkorrosion.

  En stödstång används bakom fogningen för att öka elasticiteten, minska förbrukningen och tvinga fogmassan i kontakt med fogens sidor. Det hjälper till att skapa en bättre bindning och bestämma tjockleken på fogmassan. Dessa stavar är också användbara för att minska förbrukningen av fogmassa genom att fylla en del av skarvarna, hålen eller sprickorna.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?