Vad är en fotbräda? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder fotbräda?

En fotbräda är en utrustning som används för att garantera säkerheten på en byggarbetsplats. Den installeras vanligtvis i vertikal riktning för att förhindra att utrustning, material eller arbetare faller till en lägre nivå. Följaktligen ger fotbrädor skydd mot fallande föremål och bidrar till en säker arbetsmiljö. Korrosion av en fotbräda skulle visa sig vara en säkerhetsrisk.

Kunskaper.se förklarar fotbräda

Tåbrädor används vanligtvis längs de exponerade öppna sidorna eller golvöppningarna där arbetare utför en installationsuppgift på ett tak eller högt på väggen i en byggnad när du står på en plattform. Fotbrädor används på den utsatta sidan för att förhindra att farlig tung utrustning faller. Fotbrädor kan också hindra en arbetare från att halka och kan fungera som gränsen till plattformen som arbetaren står på.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?