Vad är en frätande sprickbildning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kaustisk sprickbildning?

Kaustisk sprickbildning är en form av spänningskorrosionssprickning som oftast förekommer i kolstål eller järn-krom-nickellegeringar som utsätts för koncentrerade hydroxidlösningar vid temperaturer på 482°F (250°C).

Detta fenomen inträffar oftast i pannor där kaustiksoda (NaOH) har tillsatts i små mängder till pannvattnet för att förhindra avlagringar. Emellertid kan kaustik (alkalier) bli koncentrerade mängder i springor runt nithuvuden och vid heta ställen. I kombination med de avsevärda tillverkningspåfrestningarna runt nithålen kan detta spricka i stålpannens skal och rörplattor.

Frånsprickor är också känd som frätande sprödhet.

Kunskaper.se förklarar frätande sprickbildning

Följande villkor är nödvändiga för att denna typ av sprickbildning ska uppstå:

    Metallen måste belastas

   Pannavattnet måste innehålla kaustik

 • Åtminstone ett spår av kiseldioxid måste finnas närvarande

Vissa mekanismer, såsom ett litet läckage, måste finnas för att pannvattnet ska kunna koncentreras på den stressade metallen

Frätande sprickbildning kan förhindras genom:

  Kontroll av spänningsnivå (rest eller belastning) och hårdhet

   Undvika alkalier
 • Användning av material som är känt för att inte spricka i den specificerade miljön
 • Kontrollera temperatur och/eller potential

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?