Vad är en ftalsyra? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ftalsyra?

Ftalsyra (PA) är en kemisk substans som är en aromatisk dikarboxylsyra, med den kemiska formeln C6H4(COOH)2

. Det används främst för att tillverka korrosionsinhibitorer som appliceras på metallsubstratytor.

Kunskaper.se förklarar ftalsyra

Ftalsyra produceras i slutskedets metaboliter av ftalsyraestrar. Den interagerar med magnesiumoxidfilmer för att generera följande inhibitormekanismer på en substratmetall som ska skyddas:

 • Absorption genom kemisorptionsprocessen, bildar en skyddande film i samband med metalljoner

 • Ökad motståndskraft hos en metall mot miljöfaktorer genom självförökning av oberoende skyddande oxider
 • Reaktion med ett potentiellt frätande ämne i närvaro av vatten
 • Försiktighet bör iakttas vid hantering av ftalsyra eftersom den är mycket frätande och kan orsaka irritation på människors hud, ögon och andningsvägar.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?