Vad är en Hiding Power (HP)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder döljkraft (HP)?

Döljkraft är förmågan att dölja ytan på ett objekt. När den appliceras för tunn, saknar en beläggning tillräcklig döljande kraft. Färgens döljande kraft mäter dess förmåga att dölja en bakgrund med kontrasterande färg.

Döljningsförmåga är också känd som opacitet och kontrastförhållande.

Opacitet är en filmegenskap, medan döljande kraft är en egenskap hos hela färgen. Dölja är en mer allmän term som används ofta för att hänvisa till antingen opacitet eller döljande kraft.

Kunskaper.se förklarar döljningskraft (HP)

Döljkraft är egenskapen hos en beläggning som gör att den kan dölja ytan över vilken den appliceras. Döljkraften är direkt kopplad till filmappliceringsmetoden och filmtjockleken.

Eftersom vita pigment sprider infallande synligt ljus på alla våglängder medan färgade pigment absorberar infallande synligt ljus vid karakteristiska våglängder, en god spridning av pigment i bindemedelsmediet påverkar starkt döljningsförmågan hos en beläggning.

I en beläggning med stark döljningsförmåga sprider pigmentpartiklarna ljuset så kraftigt att det knappast når substratet. Om restljus reflekteras från substratet sprids det så kraftigt att det inte når ögat. För att en beläggning ska sprida ljuset optimalt är en jämn, fin fördelning av pigmentet stabiliserat med dispergerande tillsatser väsentligt.

Låg döljande kraft i en beläggning kan orsakas av:

 • Ineffektiv deagglomerering
 • Pigmentflockning
 • De huvudsakliga egenskaperna som påverkar döljande kraft är:

  • Högt brytningsindex
  • Optimerad partikelstorlek
  • Det finns ett antal testmetoder tillgängliga, men den mest välbekanta är användningen av döljande kraft diagram för att mäta färgens döljande kraft. Det är färgade kort som färg appliceras på och en bedömning görs av i vilken utsträckning färgmönstret är utplånat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?