Vad är en hjälpelektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder hjälpelektrod?

En hjälpelektrod är en speciell elektrod som används i en elektrokemisk cell med tre elektroder för voltammetrisk analys. Treelektrodsystemet är tillverkat av arbets-, referens- och hjälpelektroderna.

Det kan även användas i andra reaktioner där en ström förväntas flyta. Hjälpelektroden används för att göra en anslutning till elektrolyten i syfte att tillföra en ström till arbetselektroden. Materialet som används för att tillverka en hjälpelektrod måste vara ett inert material som grafit eller en ädelmetall som guld, kol eller platina. Detta är nödvändigt för att förhindra att det löses upp i elektrolyten.

En hjälpelektrod kallas även en motelektrod.

Kunskaper.se förklarar hjälpelektrod

Ett experiment för att visa detta måste ha minst två elektroder: arbetselektroden och en annan elektrod, som fungerar som den andra hälften av cellen. Förutom att applicera den önskade potentialen på ett kontrollerat sätt, får arbetselektroden även kontakt med analyten. Det underlättar också laddningsöverföring till och från analyten. Den andra elektroden balanserar den borttagna eller tillförda laddningen av arbetselektroden.

Denna elektrod är isolerad från arbetselektroden med hjälp av en glasfritta. Detta förhindrar att biprodukter från hjälpelektroden kontaminerar testlösningen. När en reduktion sker i en vattenlösning och vid arbetselektroden, utvecklas syre vid hjälpelektroden.

Hjälpelektrodens arbete är att leda all ström så att strömmen vid arbetselektroden kan styras. Detta uppnås genom att svänga till extrema potentialer vid lösningsmedelsfönstrets kanter där oxidation eller reduktion av lösningsmedlet sker.

Nackdelen med det här experimentet är att det inte upprätthåller en konstant potential under strömmen för att motverka redoxreaktion. Detta problem kan lösas genom att dela rollen för att tillföra elektroner samt referera till potentialen mellan två olika elektroder. Referenselektroden är den halvcell som har en känd reduktionspotential. Dess roll är att referera vid mätning och kontroll av arbetselektrodens potential. Denna referenselektrod passerar inte någon ström.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?