Vad är en högtemperaturoxidation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder högtemperaturoxidation?

Högtemperaturoxidation avser en kemisk reaktion som involverar ett metallföremål och atmosfäriskt syre som producerar korrosion vid förhöjda temperaturer. Sådan korrosion kan förhindras med skyddsmetoder som minskar oxidationshastigheten.

Kunskaper.se förklarar oxidation vid hög temperatur

oxidation vid hög temperatur

är styrs vanligtvis av följande kemiska reaktion som involverar syre (O2) och en metall M:

nM + 1/2kO2 = MnOk

Flera industriella kemiska processer (såsom krackningsugnar) utförs vid förhöjda temperaturer för att främja endotermiska reaktioner för att uppnå de nödvändiga produktionshastigheterna. Dessa processer används för att producera olefiner såsom eten, som sedan används för att generera råvaror såsom polypropen.

Oxidation i denna miljö skapar ett brett spektrum av reaktionsmorfologier och -hastigheter. Genom noggrann observation och analys kan det fastställas vilka omständigheter (t.ex. legeringssammansättning och miljö) som uppmuntrar till oxidation. Med denna information kan processen avlyssnas och korrosionshastigheten i en given applikation kan minskas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?