Vad är en Hydroxyl (-OH)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Hydroxyl (-OH)?

En hydroxyl är en funktionsgrupp som huvudsakligen finns i organiska föreningar. Den består av en väteatom kovalent bunden till en syreatom. Därför representeras en hydroxyl av -OH. Det kan också syfta på jonen eller radikalen OH, som antingen är negativt laddad med valensen -1 eller är neutral.

Kunskaper.se förklarar Hydroxyl (-OH)

En hydroxylgrupp är ofta känd som en funktionell alkoholgrupp när den är bunden till en kolvätekedja. Det finns också i karboxylsyror. I organisk kemi deltar den i flera viktiga reaktioner, som inkluderar:

 • Dehydrering av biologiska molekyler
 • Bildning av triacylglycerol
 • Bindning av aminosyror
 • När hydroxyl fungerar som en radikal, genomgår den några mycket starka reaktioner med proteiner, DNA och lipider. Dessutom eliminerar det också växthusgaser och metan från atmosfären. Således kallas en hydroxylradikal också en rengöringsmedel för troposfären. Hydroxylradikalen kan hittas i alkalier.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?