Vad är en inert anod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder inert anod?

En inert anod är en anod som är olöslig i elektrolyten under de förhållanden som erhålls vid elektrolys. Inerta anoder är ej förbrukningsbara.

Användningen av inerta anoder i aluminiumsmältningsprocessen är en banbrytande teknik som kan revolutionera industrin. Även om det för närvarande inte är i praktiken kan det, när det väl har införts, möjliggöra eliminering av alla farliga utsläpp.

Till skillnad från kolanoder, korroderas inte inerta anoder under aluminiumreduktionsprocessen och släpper inte ut CO2 utan snarare rent syre.

Kunskaper.se förklarar inert anod

En inert anod deltar inte i reaktioner under elektrolys. Till exempel används en anod av platinerad titan i katodskydd som är långvarigt och kräver en imponerad likström.

Under många år har industrin tittat på möjligheten att använda inerta anoder gjorda av keramer, metaller eller cermets (kompositer av keramik och metaller). Användning av inerta anoder undviker bildningen av CO2, så att endast rent syre produceras som en biprodukt. Inert anodteknik inom aluminiumsektorn skulle kunna bidra med:

 • Ökad energieffektivitet
 • Minskade driftskostnader
 • Betydande minskningar av utsläpp som CO
  2 och perfluorkolväten

 • Processproduktivitetsökning
 • Lägre utsläpp
 • Anodiska potentialer och material gjorda av inerta anoder har betydande inverkan på korrosion. Till exempel visade korrosionshastigheten för tennoxidbaserade anoder normal korrosion vid anodpotentialer på 2,2 till 2,4 V med avseende på aluminium. Vid potentialer högre än ~2,5 V visade anoderna katastrofal korrosion. Katastrofal korrosion kan tillskrivas nedbrytning av anodmaterialet genom utarmning av aluminiumoxid vid anodytan framkallad av låg bulkkoncentration av aluminiumoxid och/eller hög strömtäthet.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?