Vad är en inhibitorbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder inhibitorbeläggning?

En inhibitorbeläggning är en skyddande barriär i form av ett fast material, film eller vätska som appliceras på en metallyta för att förhindra korrosion. Dessa barriärbeläggningar har kemiska eller fysikaliska egenskaper som förhindrar korrosionsreaktivitet och/eller materialnedbrytning på grund av yttre faktorer.

Kunskaper.se förklarar Inhibitor Coating

Inhibitor-beläggningar genererar ett passiveringsskikt på metallen de skyddar, vilket förhindrar kontakt med vatten, kemikalier och andra korrosionsorsakande material. Passivering minskar reaktiviteten genom elektrokemisk polarisation.

Många metaller bildar inerta ytor när de utsätts för atmosfären. Andra metaller bildar dock porösa reaktiva ytor, såsom fallet med järn. Den senare gruppen av metaller är mer benägna att korrosion på grund av ökad reaktivitet som stödjer jonbyte. Dessa metaller kräver därför en skyddande inhibitorbeläggning för att minska eller eliminera reaktiviteten.

Vissa metallbaser som har stor nytta av inhibitorbeläggningar är aluminium, zink och järn. Den inerta ytan som genereras som ett resultat av inhibitorbeläggningar är vanligtvis en oxid eller en nitrid.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?