Vad är en isoftalisk polyesterbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder isoftalisk polyesterbeläggning?

Detta är en högkvalitativ ytskyddsgel eller foder som innehåller polyesterhartser, som inkluderar isoftalsyra (renad isoftalsyra eller PIA) som en mellanliggande eller mättad monomer. Isoftalsyran ökar kemisk resistens, även om den ökar produktkostnaden för isoftalpolyester. Det används i kemiska serviceapplikationer på bilar, marina fartyg, tankar och rörledningar för att ge korrosionsbeständighet.

Kunskaper.se förklarar isoftalisk polyesterbeläggning

Det krävs ett förhållande av 1 mol isoftalsyra till 1 mol fumarsyra med propylenglykol eller maleinsyraanhydrid för att göra en standardkvalitet av isoftalisk polyesterbeläggning genom tvärbindnings- och polymerisationsprocesser. Användningen av isoftalsyra gör att den får en hög glastemperatur. Det ger vidhäftning till stål- eller betongunderlag. Det flytande hartset kan stelna med hjälp av katalysatorer som peroxid.

Denna beläggning har övergripande hållbarhet och motståndskraft mot vatten, lösningsmedel eller kemisk väderpåverkan. Det härdar vid låga temperaturer; därför kan den användas under omgivande förhållanden. Den har också en snabb härdningstid utan efterhärdning. Beläggningen är inte resistent mot högre koncentrationer av oxiderande syror. Beläggningen innehåller marmor, fläckar och korrosionsbeständighet med enastående hårdhet. Men när den används ger den en platt, äggskal, matt eller halvblank yta. Dess hållbarhet tillskrivs den hydrolytiska stabiliteten hos isoftalsyraestrar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?